متن كامل در ادامه مطلب

Chapter 5 : Lethal Devotion
مسیر را به سمت جلو و از درب های Unlockedشده ادامه داده تا به درب اتاق Imaging Diagnos برسید. (تصویر شماره ی 45)
به سمت حرکت کنید تا در سمت چپ خود و روی دیوار موجودی را ببینید. این موجود از داخل بدن خود موجوداتی را به بیرون می اندازد که شما در قدم اول باید آنها را نابود سازید، اما برای نابود کردن خود موجود به داخل شکم و سر او تیراندازی کنید و این نکته را به یاد داشته باشید که به هیچ عنوان تا از بین رفتن به طور کامل موجود به او نزدیک نشوید! (بهترین راه برای از بین بردن موجود این است که ابتدا صبر کنید تا اولین نوزاد خود را به بیرون بیاندازد و آنرا از بین ببرید، سپس با استفاده از اسلحه ی Force Gun آنرا بدین صورت که کلید وسط موس (Wheel) را فشار دهید تا بمب هایی را به بیرون پرتاب کند. (این بمب ها را به داخل شکم موجود، یعنی محلی که دست ها بیرون می آیند پرتاب کنید) با 4 بمب موجود از پای در می آید، حال به روی آسانسور کنار موجود (تصویر شماره ی 46)
رفته و به بالا بروید. حال کمی به جلو رفته و موجود را نابود کنید، سپس با استفاده از نیروهای خود سرعت آهن را کم کرده و از روی آن عبور کنید، سپس مسیر را از سمت راست ادامه داده و برای دفعه دوم هم سرعت آهن را کم کرده و از روی آن عبور کنید. حال بازی را ذخیره کرده و از درب Zero G Therapy Area عبور کنید. (تصویر شماره ی 47)
سپس مسیر را ادامه داده تا به آسانسور برسید، حال به پایین رفته و وارد آزمایشگاه شوید. اکنون آیتم ها را جمع آوری کرده و سپس دکمه ی E را در جلو دستگاه بزنید. آیتمی که نمایش داده می شود را برداشته و سپس منتظر بمانید تا صحبت ها تمام شود. حال باید دقایقی را در برابر موجود مقاومت کنید و بعد از باز شدن درب از آن محل فرار کنید! (نکته : موجود از بین نمی رود، سعی کنید با استفاده از اسلحه دست و پای او را قطع کنید) پس از بیرون رفتن از اتاق از درب سمت چپ خود عبور کرده و بعد منتظر بمانید تا موجودات ریزی از سمت چپ به طرف شما بیایند. پس از نابودی آنها مسیر را ادامه داده تا به انتهای راه برسید، حال باز هم موجودات را نابود کنید. سپس مسیر را ادامه داده تا به درب Ishimura Clinic برسید. (تصویر شماره ی 48)
سپس از درب عبور کرده و مسیر را دامه داده تا به درب اتاق Emergency Room برسید. حال منتظر بمانید تا صحبت ها پایان یابد، پس از پایان صحبت ها باید به داخل اتاق بروید و به یاد داشته باشید که باید در برابر موجوداتی که به شما حمله می کنند مقاومت کنید تا درب خروجی به حالت Unlocked در بیاید و بتوانید از آنجا فرار کنید! (نکته : نمونه ای از موجودات فنا ناپذیر در بین موجودات وجود دارد) پس از باز شدن درب از آنجا فرار کرده و مسیر را ادامه داده و با استفاده از اسلحه ها موجود را نابود کنید، سپس به سمت جلو رفته و از درب عبور کنید و راه را ادامه داده تا به محل ذخیره کردن بازی برسید. پس از ذخیره کردن از درب پشت سر عبور کرده و از داخل اتاق آیتم ها را جمع آوری کنید. حال دستگاه سمت چپ را Active کنید و بعد منتظر بمانید تا صحبت ها تمام شود، سپس پس از ظاهر شدن تایمر در پشت سر باید به سرعت مسیر را ادامه دهید و چند نکته را مدنظر داشته باشید :

1- پس از خروج از درب تصویر شماره ی 49 در انتهای راه سمت چپ محل پر کننده ی کپسول اکسیژن وجود دارد.
2- اتاقی که در دفعه ی قبل موجوداتی به شما حمله کردند و در بین آنها موجود فناناپذیر وجود داشت همچنان وجود دارد!

حال پس از فرار کردن از دست موجودات راه را سریعاً ادامه دهید تا به داخل اتاق تصویر شماره ی 50 برسید.
سپس به سرعت به داخل اتاقکی که در تصویر شماره ی 50 با رنگ قرمز علامت گذاری شده است بروید و دکمه ی پشتیبانی اکسیژن را بزنید. حال مسیر را از درب تصویر شماره ی 51
ادامه داده تا به درب تصویر شماره ی 52
(Chemical Research Lab) برسید، سپس به داخل رفته و به جلوی دستگاه بروید و دکمه ی E را بزنید، حال آیتم را برداشته و از اتاق خارج شوید. حال قبل از اینکه از درب بعدی عبور کنید تمامی آیتم ها را جمع آوری کرده و بازی را ذخیره کنید، سپس مسیر را ادامه دهید تا به داخل اتاقی برسید که فردی صحبت می کند. پس از پایان صحبت ها یک موجود فناناپذیر و تعدادی موجود دیگر به شما حمله می کنند. حال شما در محلی که قرار دارد یک اتاق را در وسط مشاهده می کنید. (تصویر شماره ی 53)
که دکمه ی کنترل کننده ی آن در بالای پله ها قرار و میان راه قرار دارد. (تصویر شماره ی 54)
حال کاری که شما باید انجام دهید بدین ترتیب است که باید به داخل اتاقک رفته و منتظر بمانید تا موجود فناناپذیر به شما حمله کند، سپس پاهای او را قطع کرده و به سرعت به سراغ دکمه ی کنترل کننده رفته و آنرا فعال کنید. حال پس از پایان صحبت ها و جمع آوری آیتم ها از درب سمت چپِ دکمه ی کنترل کننده مسیر را ادامه دهید تا به داخل کابین و پایان Chapter برسید.